Khóa học PHP & My SQL

khóa học mysql

Bạn đang tìm kiếm khóa hoc lập trình website PHP và MyQSl chất lượng mà không biết ở đâu? Hãy đừng tìm kiếm nữa vì bạn đã tìm thấy khóa học của đời mình tại Training OnSoft rồi.

khóa học mysql

Khóa học PHP & My SQL của chúng tôi thật sự khác biệt

– Dạy theo nhu cầu cá nhân mỗi học viên

– Học theo phương pháp kèm một – một như gia sư

– Đóng tiền một lần và học đến khi nào làm thành thạo

– Đăng ký lịch học linh động theo từng ngày, không gò bó theo lịch nào cả

– Đăng ký là học ngay, không phải chờ lớp

– Chỉ dạy cách làm trực tiếp dự án thực tế chứ không lý thuyết suông, không copy..

– Giới thiệu một số trang web, cộng đồng lập trình PHP như free-php-scripts.net để học viên tham gia chia sẻ, học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế.

Thời gian đào tạo khóa học :

– không giới hạn số buổi học

– Học đến khi tự làm được dự án

Khóa học PHP My SQL có lịch học linh hoạt:

– Sáng/Chiều/Tối

– Đi theo lịch cá nhân tự do sắp xếp

– Khuyến khích đi fulltime

Khóa học PHP MY SQL có địa điểm học:

– Tại công ty cổ phần Phần mềm ONSOFT, 23 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

– Nếu ở xa có thể học online qua Teamviewer và Skype

Khoá học PHP và My SQL với học phí giá rẻ:

– Hãy liên hệ để chúng tôi biết bạn cần học những gì, chúng tôi sẽ đưa ra mức học phí phù hợp với bạn!

khóa học php mysql

I – Nội dụng học bổ trợ kiến thức

1 – Thiết kế web tĩnh

– Cấu trúc của trang Web

– Các tag HTML cơ bản

– Làm việc với phpDesigner

– Tạo và quản lý site

– Kỹ thuật CSS

– Các cách tạo liên kết

– Chèn hình, table, flash

– Chèn nhạc, phim

– Tạo form và các thành phần trong form

– Javascript: các lệnh cơ bản, biến, các lệnh lặp, lệnh if, truy xuất đối tượng trong trang

– Các đối tượng chuẩn trong javascript: window, document, history…

– Liên kết file javascript vào trang web

– Ứng dụng các script hay để tạo menu, slider, gallery…

– Jquery : Cách chọn, định dạng phần tử , sử dụng các event, Effect, sử dụng các Jquery Plugins…

– Thiết kết layout cho trang

2 – HTML 5 & CSS3

– Giới thiệu HTML5

– Các tag mới trong HTML5:video,audio,canvas…

– Các sự kiện trong HTML5

– Các thuộc tính mới trong HTML5

– Form mới trong HTML5

– Lưu dữ liệu trong HTML5

– HTML5 API

– CSS3: Muti columns, Round corners, Transform, Gradients, Fontface, Opacity, Text shadow…

3 – Database & MySQL

– Các khái niệm về CSDL

– Phân tích CSSL cho website

– Sử dụng ngôn ngữ SQL

– Sử dụng tools: PHPMyadmin, EMS SQL Manager

– Tạo, chỉnh, xóa các CSDL

– Tạo, chỉnh, xóa cấu trúc các bảng dữ liệu

– Các kiểu dữ liệu của bảng

– Mối quan hệ giữa các bảng

– Quản lý dữ liệu trong bảng dữ liệu

4 – Lập trình PHP

– Các khái niệm căn bản: biến, hằng, chuỗi, toán tử…

– Câu lệnh có điều kiện

– Các lệnh lặp

– Sử dụng các hàm xử lý chuỗi,xử lý file, thời gian

– Định nghĩa hàm, các kiểu biến, tầm vực biến

– Khai báo và sử dụng mảng

– Lệnh include, require

Kết nối database php và trình bày ra trang web.

– Httpheader, Cookie, Session

– Xử lý dữ liệu từ form

– Lập trình hướng đối tượng

– Mô hình lập trình MVC

khóa học php

5 – Khóa học PHP và My SQl với kỹ năng ứng dụng thực tế vào dự án

1 – Tổ chức và thiết kế layout cho trang web, gồm: xác định rõ ý tưởng, xác định độ phân giải, các thuộc tính css quan trọng…

2 – Javascript và Jquery, gồm: sử dụng các javascript và jquery plugin hữu dụng, lập trình javascript và jquery.

3 – Các vấn đề tổ chức và xây dựng phần quản trị cho một website, gồm: tạo class, tạo trang layout, menu, admin restrict access, và cách nhúng các trang thành phần theo tham số vào trang layout.

4 – Tổ chức và viết code thực hiện trang đăng nhập, ghi nhớ tên đăng nhập và mật khẩu, hạn chế truy cập, thoát…

5 – Viết code liệt kê danh sách tin tức, thêm mới một tin, hiệu chỉnh một tin, xoá một tin. Ứng dụng jquery để liên kết các list/menu chính-phụ.

6 – Sử dụng các bộ công cụ soạn thảo WebEditor như CKEditor, TinyMCE để tạo các đối tượng Rich Text, các công cụ này giúp phát sinh code HTML trong các trang có dùng Textarea như thêm tin, thêm ý kiến…

7 – Viết code liệt kê danh sách loại tin, thêm mới loại tin, hiệu chỉnh loại tin, xoá loại tin.

8 – Viết code liệt kê danh sách thể loại, thêm mới thể loại, hiệu chỉnh thể loại, xoá thể loại.

9 – Viết code thực hiện thanh phân trang dạng chữ, thanh phân trang dạng số, áp dụng trong các trang liệt kê danh sách tin, loại tin, thể loại, users…

10 – Tổ chức phần public cho một website. Gồm tổ chức folder, tạo class, trang layout và các trang con

11 – Tạo trang tin xem nhiều, tin mới theo loại, tin nổi bật, hiển thị video …và nhúng và trang layout.

12 – Viết code thực hiện thanh menu nhiều cấp.

13 – Tạo trang chi tiết tin và nhúng vào trang layout.

14 – Tạo trang hiển thị các tin trong một loại

15 – Tổ chức và coding chức năng bình chọn

16 – Viết code thực hiện chức năng tìm kiếm thông tin.

17 – Viết code thực hiện chức năng đăng ký thành viên, mã hoá mật khẩu, gởi mail kích hoạt tài khoản

18 – Gởi mail liên hệ dùng phpmailer

19 – Viết code thực hiện chức năng đổi mật khẩu.

20 – Viết code thực hiện chức năng quên mật khẩu , bao gồm tạo mật khẩu mới, lưu database và gởi mail cho user.

21 – Giải quyết vấn đề tiêu đề cho trang tuỳ theo ngữ cảnh

22 – Tổ chức và các giải pháp thực hiện website đa ngôn ngữ.

23 – Tổ chức và hiện thực các giải pháp nhằm tăng tốc website: cache client, cache server, nén html.

24 – Viết code để tạo chức năng thêm ý kiến. liệt kê các ý kiến của users.

25 – Viết code tạo captcha image

26 – Viết code tạo các trang download file, hạn chế tốc độ download tuỳ theo tình trạng login của user

27 – Viết code tạo các trang upload file, hạn chế độ lớn tối đa của file upload, hạn chế kiểu file.

28 – Viết code tạo chức năng đếm số lượt truy cập – Hitcounter

29 – Ứng dụng ht-access trong Apache – PHP để giả địa chỉ các trang web, bảo vệ website, cấm truy xuất website theo IP, theo thời gian…

30 – Tổ chức website bán hàng, gồm database, các chức năng cần có, tạo trang layout, tạo class…

31 – Hiển thị sản phẩm mới, sản phẩm nổi bật…

32 – Tổ chức và coding chức năng giỏ hàng (shopping cart), kết hợp đầy đủ PHP- Jquery–CSS. Bao gồm: lưu thông tin sản phẩm, hiện giỏ hàng, cập nhật và xoá sản phẩm trong giỏ hàng. Thanh toán qua mạng.

6 – Hoàn thiện dự án cụ thể và cấu hình Hosting panel